QUAN JIA KITCHEN EQUIPMENT LO.

1F., No.252-1, Shezhong St., Shilin Dist.

11175 Taipei City

+886-2-2812-7227

http://www.bestshine.com.tw/

Taiwan (R.O.C.)